6 damer fra Mårslet - Bridgeklubben - ca 1940.
Anders Errboe har i hæfte nr. 30 i serien MÅRSLET... her hvor vi bor, udgivet i 2007 af Mårslet Sogns Lokalhistoriske forening, fortalt om bridgeklubben i historien: 'Min ven købmand Siig'
Fra venstre:
1) Laura Lisbjerg
2) Karla Hansen
3) Clara Nielsen
4) Lisbeth (Elisabeth) Siig
5) Margrethe Jelsbak
6) Mary Thøgersen.


Original billede på Mårslet Egnsarkiv.
Billed ID: B55.
Registreret i Arkibas.