Bridgeklubben ca 1940.
Anders Errboe har i hæfte nr. 30 i serien MÅRSLET... her hvor vi bor, udgivet i 2007 af Mårslet Sogns Lokalhistoriske forening, fortalt om bridgeklubben i historien: 'Min ven købmand Siig'
Bagerst fra venstre:
1) Fru murermester Laura Lisbjerg
2) Fru tÝmrermester Margrethe Jelsbak
3) Fru slagtermester Clara Nielsen
Forrest fra venstre:
1) Fru Leth
2) Fru malermester Gam.
3) Fru Marie Rasmussen. Møllegården
4) Fru Clara Hansen, fra Tatol
5) Distriktsjordemoder
Anine Hansen
Billede på Mårslet Egnsarkiv.
Billed ID: B408
registreret i Arkibas
Genkendt og navngivet af Lis Thøgersen. feb 2009.