Teglværksfamilien Skovgaard. Ca. 1912.
Se billedet større - tryk på billedet.
Til venstre Torvald Skovgaard. *1.5.1880 +18.5.1966
gift med Sara Skovgaard. *18.2.1881 +25.5.1958.
Sara og Torvald Skovgaard var fætter og kusine – hun datter fra Adserballes gård.
Sammen med broderen Harald ejede Thorvald Skovgaard Testrup Teglværk fra 1909 og 'Enggården' fra 1912. En overgang ejede han også 'Testrup Nedergård'.
Thorvald var i 25 år medlem af Mårslet menighedsråd, og han sad i Mårslet Sparekasses bestyrelse.
Da Testrup Friskole i 1919 blev nedlagt, fortsatte skolen sit virke til 1926 i lokaler på 'Enggården'.
I skødet deres ældste barn Anna der døde 28.12.1918 kun 8 år gammel af den Spanske syge.

Til højre Harald Skovgaard. *10.1.1882 +10.12.1940, bror til Thorvald.
Harald Skovgaard overtog sammen med broderen Thorvald Testrup Teglværk i 1909 og ejede fra 1912 'Enggården' – ligeledes sammen med broderen.
Harald, der forblev ugift, tog sig mest af produktionen på teglværket.
Foran Harald søsteren Katrine Skovgaard. *31.1.1878 +27.6.1960.
Hun blev uddannet fotograf og virkede som musiklærer. Hun forblev ugift.
Original billede opbevares på Mårslet Egnsarkiv.
Billede ID: B142.
Registreret i Arkibas.
Genkendelse af personerne: Leo Jelling. Testrup juli 2009.
Øvrige oplysninger: Hans Møller i hæftet: 'Hvad tavse sten kan fortælle' - udgivet 1999.