Mårslet ... her hvor vi bor

 

Mårslet Sogns lokalhistoriske Forening står som udgiver af følgende lokalhistoriske skrifter. Indholdet giver en enestående chance for at lære områdets historie at kende.

Stoffet i skrifterne skyldes Hans Rimmen Møller, Ingerlise Wendland, Svend-Aage Fisker-Sørensen. Anders Errboe, Anne Marie Dalsgaard Mikkelsen og med illustrationer af Kaj Christensen og Jørgen kraglund

Hefterne kan købes i Egnsarkivet, der har åbent den anden onsdag i hver måned fra kl 16.00 til 17.30   

 

    Venstreklik på et hefte for at læse det.                                                             Indholdsfortegnelse for alle hefter

23 lokalhistoriske artikler fra Mårslet sogn 24 lokalhistoriske artikler fra Mårslet sogn 15 fortællinger fra Mårslet sogn Større og mindre beretninger fra det gamle Mårslet Fiskerkonen Frederikke og andre fortællinger fra Mårslet sogn Mårslets overgang fra bondesamfund til bysamfund....
Mit liv som husmand på Kobberstedet - af Rasmus Jensen Barn i Mårslet i 1930erne - Tage Hansens barndomserindringer Mårslet som jeg så det - 37 tegninger af Kaj Christensen Telefonen - og dens historie i byens liv Episoder i Mårslet sogn fra besættelsesårene 1940 - 45 Mårslet Sogneråd og de slesvigske krige 1848 - 59 og 1864
Marselisslægten og dens tilknytning til Århus og til Mårslet Gyldenkroneslægtens gravkapel og familiegravsted ved Malling kirke 23 lokalhistoriske artikler fra Mårslet sogn 27 lokalhistoriske artikler fra Mårslet kirke og præstegård Menigsrådene i Mårslet gennem 100 år - 1903 - 2003 Præster og degne i Mårslet fra o. 1600 - 2001
Romanske kalkmalerier i Mårslet kirke Historien om de 7 klokker i Mårslet kirke Fredericus Quartus - Kirkeskibet i Mårslet kirke Rasmus Pedersen Thestrup - bondedrengem fra Mårslet Hvad tavse stene kan fortælle Langballekapellet - Sagn og virkelighed om det gamle kapel
Landsbyen Hørret og dens overgang fra bondesamfund til bysamfund i 1900-tallet "En Mårsletter" IMårslet borgere og tilflyttere af Ingerlise Wendland "En Mårsletter" II Mårslet borgere og tilflyttere af Ingerlise Wendland "En Mårsletter" III Mårslet borgere og tilflyttere af Ingerlise Wendland Vilhelmsborgsmedens børn - datteren Marie og sønnen Anders Min ven købmand Siig - og flere fortællinger fra Mårslet sogn
14 statshusmands-brug udstykket 1921 fra Vilhelms-borg Fortællinger fra Langballe By og Bakke

Mårslet Brugsforening - første 100 år af brugsens historie
   1886 - 1986