Mårslet Kirke. den forsvundne præsteport.

Billed ID: B10473. Registreret i Arkibas.

Hans Møller har i hæftet '15 fortællinger fra Mårslet sogn', udgivet af Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening i 2001, fortalt følgende historie om 'Den forsvundne præsteport' :

Torben Christensen, der i 1998 var medlem af menighedsrådet, så en dag hos en marskandiser i Århus et maleri, hvis motiv syntes at forestille Marslet kirkes ”Testrupport”. Maleriet, der var fra 1929, blev købt og foræret til Sognehuset, hvor det hænger i dag.
”Testrupporten” findes i kirkegårdens middelalderlige vestdiges kampestensmur, og gennem denne port har der i århundreder været adgang til kirkegården fra Obstrupvej.
Der var et eller andet ved maleriet, der ikke helt passede med Testrupportens udseende, og der blev spekuleret på, om det måske i stedet kunne være en anden og nu forsvundet port, der engang havde været placeret et sted i kirkegårdsmuren.
Maleriet blev forevist den 90-årige Asta Andersen, der havde boet i Mårslet hele sit liv, og hun kunne straks genkende porten. Det var ganske rigtigt ikke et billede af Testrupporten, men af den gamle Præsteport, der engang havde siddet i kirkegårdens norddige, hvor porten havde været præstens adgangsvej fra kirken gennem kirkegårdens allétræer til præstegården, der indtil 1930 lå tæt op ad kampestensdiget nord for dette.
Asta Andersen var ikke i tvivl. Som barn kom hun tit på kirkegården for at hjælpe sin far, der var graver ved kirken gennem 27 år. Hun kunne straks genkende porten og også fortælle, at billedet var malet inde fra præstegårdhaven.
Mårslet kirkes præst var i 1915 flyttet fra den gamle Præstegård til den nuværende præstebolig på Obstrupvej 4, hvorefter den gamle Præstegård og præstegårdsjorden var blevet solgt – bygningerne var beboet af en landmandsfamilie og jorden blev drevet som landbrug.
I 1930 var det blevet nødvendigt med en større udvidelse af Mårslet kirkegård, hvorfor menighedsrådet måtte tilbagekøbe jorden, hvorpå den gamle Præstegård lå, og gårdens bygninger blev da nedrevet. Samtidig blev også det gamle norddiges solide kampestensmur fjernet og med den forsvandt også Præsteporten – så maleren, der i 1930 har malet billedet af Præsteporten, har gjort det, kort tid inden porten i 1930 blev nedrevet – og det gør jo ikke maleriet ringere rent historisk.
PS: Maleriet opbevares 2014 i Sognehuset.