Mårslet Kirke. 1974. Reparation af vindfløj. Billede 1.
Tømrermester Arne Andersen tv. og tømrersvend Erling Mortensen ved at montere vindfløjen efter reparationen. Se billedet større - tryk på billedet. Se billede 1. Se billede 2. Læs hele historien om vindfløjen.
Vindfløjen på toppen af tårnet af Mårslet kirke blev sat op i 1779, da kirkens ejer, baron Christian Frederik Gyldenkrone, færdiggjorde en restaurering af kirkens tårn med blandt andet en skalmuring af tårnets ydervæg.
Vindfløjen blev da fastmonteret på tårnets top – det er alene ”fanen” øverst, der i to øskener drejer i vindens retning. I fanen er der udskåret bogstaverne CFBG for Christian Frederik Baron Gyldenkrone samt årstallet 1779.
I 1974 blev vindfløjen taget ned fra tårnet i forbindelse med, at kirke og tårn skulle have en ny tagbelægning af bæverhalesten. Efter at have siddet på toppen af tårnet i næsten 200 år trængte vindfløjen til en kraftig renovering. Den nederste del, hvor stangen er fæstnet til tårnets træspær, var næsten rustet igennem, og kobberkuglen midt på stangen var fyldt med skudhuller efter projektiler eller hagl, der var gået igennem kobberet, og fordybninger forårsaget af hagl, der var prellet af på kuglen.
Selve arbejdet med tagets fornyelse med bæverhalesten blev foretaget af murermester Børge Lisbjerg. Inden de nye tagsten kunne lægges op, måtte spær og alt det gamle træværk ses efter og repareres.
Dette arbejde var overdraget til tømrermester Viggo Andersen, hvis søn Arne Andersen havde overtaget tømrerfirmaet inden arbejdet kom i gang, så det blev tømrermester Arne Andersen, der udførte træarbejdet på taget. Arbejdet med renovering af den gamle vindfløj var smedearbejde, og det blev betroet til smedemester Tage Sørensen.
Da vindfløjen skulle tages ned, klatrede murer, tømrer og smed op ad stilladset, der var rejst i hele tårnets murhøjde. Herfra kravlede de på lægterne op mod tårnets top. Smeden var ikke vant til at arbejde i så store højder, så han kravlede tilbage til stilladset og overlod til murer og tømrer at bakse med at frigøre vindfløjen og få den taget ned. (Læs mere om reparationen under billede 2.)
Billede på Mårslet Egnsarkiv. Billed ID: B214 Registreret i Arkibas.