Session 1928 i Mårslet.


Egnsarkivet har med e-mail den 25/8 2013 modtaget dette billede fra Svend Aage Andersen, søn af Axel Andersen (1908-1994) og Asta Andersen (1908-2011).
Svend Aage Andersen skriver:
Jeg kan huske at min mor fortalte, at de unge mænd der skulle på session i tyverne altid skulle fotograferes sammen med sognefogeden der fulgte dem på session - og ganske rigtigt her er et billede af unge Mårslettere der skal på session.
'Min mor skriver bag på billedet "Aksel på Sesionen 1928"

Min far står længst til venstre i midterste række.
Min mor fortalte at den ældre herre er sognefoged Poul Poulsen'.
Svend Aage skriver endvidere:
'Først vil jeg blot sige, at jeg havde ialt op til 11 onkler og tanter der boede i Mårslet og på Mårslet mark (området mellem Mårslet og det gamle Hørretløkken) fra ca. 1904 og til ca. 1930 - da var de fleste blevet gift og flyttet væk.
De fleste af dem besøgte dog mine forældre Axel og Asta Andersen gennem mange år. Min mor døde som knap 103 årig for et par år siden og hendes hele liv drejede sig om Mårslet sogn'.


Registreret i Arkibas. Billed ID: B10442