Grafiker Jørgen Kraglund, Mårslet, der står for Lokalhistorisk Forenings bomærke, har også tegnet det nye til Mårslet Egnsarkiv og fortæller her om den inspiration og de overvejelser, der er gået forud.

Kalkmaleri i Mårslet Kirke.
(Foto: Jørgen Lauritsen)
”Det er nok kendt for de fleste i Mårslet, at vi her midt i byen har en smuk, spændende og meget gammel kirke; men også udenfor vort område er man blevet opmærksom på kirkens kvaliteter.
Interessen blev ikke mindre efter, at Nationalmuseets konservatorer i årene 1977-78 afdækkede dele af en kalkmaleri-udsmykning på korets nordvæg. Den dateres til slutningen af 1100-tallet og er dermed blandt landets ældste.
Det var derfor nærliggende at søge inspiration i den udsmykning, da jeg blev spurgt, om jeg ville tegne et bomærke til Mårslet Egnsarkiv.
Hovedmotivet i kirkens udsmykning er Brylluppet i Kana. Oven over det motiv er der en for romansk tid karakteristisk perspektivisk mæander-bort, hvori der ses to bueslag.
I det ene bueslag er motivet en mand, der slæber af sted med en død hest. I det andet ses en mand bærende på et stort træ med krone og rod, og det er netop den figur, som jeg i en udtegning syntes ville egne sig som bomærke for arkivet, selvom det nok ikke er et slægtstræ, han bærer.
Vi kan heller ikke regne med, at den stærke mand symboliserer Mårslets bynavn, som ifølge stednavneforskeren, Bent Jørgensen, kan betyde:
”Rydning i skoven” (marth ”skov”, slætta ”rydning”); men hvem kan den meget stærke mand så være? Der er ingen, som endnu er kommet med et endeligt svar. I Bibelen er der ikke rigtig nogen, der går rundt med et stort træ; men måske hører motivet nærmere hjemme i riddertidens digtning. Tidsmæssigt befinder vi os nemlig i begyndelsen af den periode, hvor korstogene fandt sted, og motivet kan være fra en historie, som vi ikke kender i dag.
Hvis vi går 100 år længere tilbage, er der en anden billedskildring, hvis historie vi kender ganske godt. Det er slaget ved Hastings 1066, som er skildret på Bayeux-tapetet i Norman-diet.
Her er en scene, hvor nogle skovarbejdere fælder træer. Under det motiv står i oversættelse: ”Her befalede hertug Vilhelm (Erobreren) at bygge skibe”.
Så måske er vores mand også ved at skaffe tømmer til et skib; men hvorom alting er, så knejser den træbærende mand stolt i vores kirke og vil i fremtiden også være et symbol for Mårslet Egnsarkiv og det arbejde, der bliver gjort for at indsamle, bevare og formidle vores gamle sogns spændende historie”.