Mårslet gymnasterne i Odder 1943. Leder Ninna Schrøder.
Vil du se billedet større - tryk på billedet.
Billedet er givet til Mårslet Egnsarkiv af Birgit Pedersen, Mårslet, maj 2013.
Navngivet og placeret af Inger Larsen m.fl. februar 2014.
Billedet registreret i Arkibas. Billed ID: B1247

Bagerst fra venstre:
- Bitten Nielsen, Mårslet, med fanen.
- ?
- ?
- Jytte Thøgersen
- ?
- Ester ? (senere gift Laursen)
- ?
- Benta Rasmussen
- Gudrun Jakobsen, Mårslet
- Tove Andersen
- Nina Schrøder, leder

Forrest fra venstre:
- Marta Jakobsen, Mårslet
- Nina Gregersen, Mårslet
- Inga Skovgaard, Testrup
- Karen Christiansen, Over Mårslet
- Anna Laursen, Over Mårslet
- ?
- ?
- Meta Petersen, Tranbjerg
- Tove Hansen, Mårslet
Kender du navnene på nogle af de manglende navngivne - send en e-mail til: maarsletegnsarkiv@gmail.com