Oversigt over hæfter udgivet af Mårslet Sogns Lokalhistoriske forening
Nyt hæfte udgivet november 2010: Hans Møller har atter skrevet et hæfte om lokalhistorien -
Mårslet Brugsforening - første hundrede år af brugsens historie 1886-1986.
En interessant hæfte med mange oplysninger om brugsens fra den lå på Tandervej til den flyttede til butikstorvet.
Kan købes ved henvendelse til Ingerlise Wendland telf. 8629 2680 eller Hans Møller telf. 8629 02 95. Pris: 30 kr.