Gården 'Hørret Overgård' - Højballevej 11. Hørret. Ca. 1910.
Se billedet større - tryk på billedet.
Billedet opbevares i Mårslet Egnsarkiv.
Billed ID: B1410. Registreret i Arkibas.

Tekst bagpå billedet:
Hørret Overgaard
Barnet er Agnes Jensen.
Agnes Jensen 'Overgaard' blev født 12. maj 1902 og døde 28. januar 1975, 72 år gammel. Hun blev begravet på Mårslet Kirkegård.
Forældre: Rasmus Jensen og Ane Marie Andersen
Hvem er personerne på billedet?
Moderen? Faderen i baggrunden? Ved du det send en e-mail til:
maarsletegnsarkiv@gmail.com