'Højballegård' - Højballevej 75. Hørret. Ca. 1900.
Se billedet større - tryk på billedet.
Billedet opbevares i Mårslet Egnsarkiv. Billed ID: B1312. Registreret i Arkibas.
Tekst: Hans Møller i hæftet:
'Min ven købmand Siig - og flere fortællinger fra Mårslet sogn' Udgivet 2007

På billedet ses Karen og Niels Friis og datter Thomine.
Niels Friis var lærersøn, født i Holme i 1833. Han giftede sig i 1860`erne med Karen Thomasdatter, gårdejerdatter fra Højballegård – den gård han senere overtog. Niels Friis var i årene 1868 – 84 medlem af Mårslet Sogneråd – heraf 3 år som sognerådsformand, og han var i årene 1875 – 81 udnævnt som sognefoged.
Det er dog som foregangsmand i andelsbevægelsen, at Niels Friis vil være husket i Mårslet. I 1885 var han med til at stifte Andelsmejeriet `Kildevang`, og han sad i mejeribestyrelsen, da han og to andre gårdejere tog initiativ til indkaldelse til en stiftende generalforsamling, der resulterede i oprettelsen af `Mårslet Sogns Forbrugsforening` - vor nuværende Brugs, der i 1886 blev bygget på Tandervej 6 på mejeriets grund, og som i år har eksisteret i 121 år. Niels Friis blev medlem af den første brugsbestyrelse.