Hørret Byvej. Hørret. Hørret Købmandshandel th..

Motiv fra Hørret som postkort.
Frimærke fjernet.
Adresseret til:
Asta Rasmussen
Holmevej
Højbjerg
Aarhus.
Hørret, 3-1-34
Hjertelig Til Lykke paa din "17" Aars Fødselsdag ønskes af Aage og Peter.
Randtekst:
Der skal være Julebal i Forsamlingshuset paa Søndag kl. 20. Kommer du herhen ?
Se billedet større -
tryk på billedet.
Billedet opbevares i Mårslet Egnsarkiv.
Billed ID: B88.
Registreret i Arkibas