Hørret Byvej 19. Sofie Iversen - 1990 - 'Sofies gæstebud' Billede 1.

Billedet opbevares på Mårslet Egnsarkiv. Billed ID: B1151. Registreret i Arkibas.
- - - - -
Billede 1. - - Billede 2. - - Billede 3. - - Billede 4. - - Billede 5. - - Billede 6.
- - - - -
Billede 7. - Billede 8. - Billede 9. - Billede 10. - Billede 11.
Anna Cathrine Margrethe Sofie Pedersen (1905-2001), gift Iversen i sit hus Hørret Byvej 19, Hørret.
Huset er bygget af Smed-Marinus, Marinus Jensen, der drev Hørret smedje, Hørret Byvej 21 efter sin far.

Efter Marinus Jensens død 1969 købte Villy Iversen (*1933), søn af Sofie og Niels Møller Iversen (1907-84) huset, som han solgte til forældrene i 1978, da de havde afhændet deres gård, Hørretgården, Hørret Byvej 10, som de havde ejet siden 1947.
Ægteparrets børn: Svend, Aage, Villy, Else, Gerda, Ida, Tove (første 7 født i Stjær) og Inga (født 1949 i Hørretgården).
Efter Niels Møller Iversens død i 1984 blev enken Sofie boende i huset til sin død i 2001.
Oplysninger: Hans Møller

Billederne af 'Sofies gæstebud' er taget af fotograf Erik Friis, der sammen med sin kone Helle Friis har boet i ejendommen Hørret Byvej 23 - kaldet 'det gule palæ'.
Billeder har han givet til Mårslet Egnsarkiv til opbevaring for eftertiden og har givet tilladelse til at billederne må offentliggøres.
Erik og Helle Friis rejste til Ærø og nyder nu deres otium i Marstal.