Højballevej 5. 'Hørret Hønseri pr. Maarslet St.' - Billedet er taget i perioden 1933-39.

Tekst bagpå billedet: (Sendt til)
Hr. Gdr E. Sørensen
Maarslet.
Hjertelig Lykønskning paa din 50 Aarige Fødselsdag fra
Moder og Niels Veng
Hilsen til Eder alle.
Se billedet større -
tryk på billedet.
Billedet opbevares i Mårslet Egnsarkiv.
Billed ID: B86.
Registreret i Arkibas