Højballevej 5. 'Hørret Hønseri pr. Maarslet St.' - Billedet er taget i perioden 1933-39.

Tekst: (Sendt til)
'Hr. Gartner Holm. Maarslet.
Du bedes herved læge en Krans paa Faders Grav til Søndag til pris 1 kr.
Venlig hilsen
Niels Veng.'

Se billedet større -
tryk på billedet.
Billedet opbevares i Mårslet Egnsarkiv.
Billed ID: B150.
Registreret i Arkibas