KONTAKT: (Dato: 7. april 2017)
Mårslet Egnsarkiv. Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening. Bestyrelsen valgt på generalforsamlingen den 20. marts 2017.

Arkivleder gennem 40 år Per Enevoldsen er pr. 1. april 2017 holdt som arkivleder. Som ny arkivleder er ansat Anne Marie Dalsgaard Mikkelsen som også er formand for arkivets støtteforening.

En stor tak til Per for hans indsats med at indsamle og bevare lokalhistorien her iMmårslet.
Desuden en stor tillykke til Anne Marie med jobbet.
Arkivleder:
Anne Marie Dalsgaard Mikkelsen
Langballevej 117 8320 Mårslet
40 34 98 38 annemarie.dm@gmail.com
Indgang til arkivet fra skolens lille parkeringsplads på Obstrupvej.
Arkivet har normalt åbent den anden og fjerde onsdag i hver måned mellem kl. 16.00 og 17.30.
Egnsarkivets NY e-mail adresse: maarsletarkiv@gmail.com
Webmaster
Erik Moldt
Hørretvej 19. 8320 Mårslet
8629 2125 moldt8320@gmail.com

Formand:
Anne Marie Dalsgaard Mikkelsen
Langballevej 117 8320 Mårslet
40 34 98 38 annemarie.dm@gmail.com

Ingerlise Wendland
Agervej 39. 8320 Mårslet
8629 2680 wendland@mail.dk


Leo Jelling
Tingskovsvej 1 8320 Mårslet
8693 1737 testrupkoebmand@gmail.com

Kirsten Magnussen
Englodden 3 Storhøj 8320 Mårslet
8612 4718
Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening er støtteforening for Mårslet Egnsarkiv.
orienterer (Opdateret 7/4 2017).

Næstformand og sekretær:
Carl Gerhard de Lichtenberg Crone
Marklodden 8. Storhøj. 8320 Mårslet
8627 2254 cglcrone@gmail.com
Kasserer:
Kirsten Cramer
Uveavej 4. 8320 Mårslet
2840 0174 kirsten.cramer04@gmail.com


Lisbet Thorendahl
Marklodden 2. Storhøj 8320 Mårslet
8627 2802 thorendahl.lisbet@gmail.com
Suppleant
Anders Errboe
Ved Kirken 2. 8320 Mårslet
8629 8210 anders.errboe@live.dk 8320 Mårslet

Suppleant
Jørn Møller Andersen
Hørret Byvej 5 8320 Mårslet
8629 1609 jma8320@gmail.com