Landbrugsejendomme under Maarslet Sogn.
Kilde: AARHUS AMT. Topografisk Historisk Haandbog. Bind II. Udgivet af Dansk Kulturhistorisk Forlag 1949.
Landbrugsejendomme. Forord Mårslet Sogn. Navne-oversigt Nummer-oversigt
Landbrugsejendomme - under Mårslet sogn.
Dansk Kulturhistorisk Forlag udarbejdede i 1948 et bogværk med landbrugsejendomme "af enhver størrelse".
Arbejdet blev udført amtsvis, og bind II omfattede Århus Amt, herunder Mårslet sogn.

Fra dette bind kan her ses forord, en kort beskrivelse af Mårslet sogn samt beskrivelse af de enkelte ejendomme.
Hvis en ejer eller tidligere ejer er begravet på Mårslet Kirkegård henvises til gravstenen for personen.

Der er ikke medtaget de helt små brug på omkring 5 Tdr. land og derunder, der ikke driver landbrug som egentlig erhverv.
Grundlaget for udarbejdelse af bogen er nærmere beskrevet under: Forord.

En kort beskrivelse af Mårslet sogn kan ligeledes ses, herunder indbyggertal fra 1769 og frem til 1920 samt udvikling gennem tiden af antal gårde og huse i sognet.
Landbrugsejendomme i Mårslet sogn 1949.
Der er udarbejdet en "Navne-oversigt" over alle 116 ejendomme nævnt i bogen. Efternavnene på ejerne er sorteret alfabetisk.
I kolonnen længst til venstre i navnelisten er anført et nummer for de enkelte ejendomme.

Ved at trykke på "Nummer-oversigt" herover listes en oversigt over ejendommene i kolonnen til venstre.
Her kan så trykkes på nummeret for de enkelte ejendomme og læse om ejeren, tidligere ejere samt besætning m.fl. oplysninger.
For flere ejere er forældrenes navne samt fødselsdato og sted oplyst.
For nogle ejendomme flere slægtsled eller ejere bagud i tiden.