Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening
FORENINGEN ORIENTERER. (4. april 2017)

(Læs om logoet -
tryk på
logoet)Foreningen er støtteforening for Mårslet Egnsarkiv.
Foreningens vedtægter.
Reviderede vedtægter vedtaget på generalforsamlinge 29/3 2011.
SE regnskab, beretning og referat fra: Generalforsamling 20/3 2017
Henvendelse om foreningen: Anne Marie Dalsgaard Mikkelsen.
Telf. 40 34 98 38 E-mail: annemarie.dm@gmail.com
Indmeldelse i foreningen: Ingerlise Wendland Telf. 8629 2680 - wendland@mail.dk
Kontingentet for 2014: Enkelt personer: 80 kr. Familie: 150 kr.
Fra foreningens vedtægter:
Foreningens formål er, gennem møder, publikationer og forskellige arrangementer
* at tilgodese og fremme den historiske interesse hos den lokale befolkning
* at støtte Mårslet Egnsarkiv gennem indsamling og registrering af arkivalier, udklip, stemmeoptagelse, billeder, film m.m. til belysning af historien i området.
* at bistå i forbindelse med Mårslet Egnsarkivs åbningstider.
Foreningen tilbyder således en række aktiviteter for medlemmerne i form af byvandringer, rundvisninger, foredrag, udstillinger samt udgivelse af lokalhistorie. Medlemmer af bestyrelsen er ligeledes tilstede når Egnsarkivet har åben normalt 2. og 4. onsdag i hver måned mellem kl. 16:00 - 17:30.
Hvis ikke du er medlem af foreningen - STØT lokalhistorien og meld dig ind.
Bestyrelsen valgt på generalforsamlingen 20. marts 2017 og konstitueret 3. april 2017
Anne Marie Dalsgaard Mikkelsen, Formand
Carl Gerhard de Lichtenberg Crone, Næstformand og Sekretær
Kirsten Cramer, Kasserer

Ingerlise Wendland
Lisbet Thorendahl
Birgit Magnussen
Leo Jelling
Revisorere: Hans Vedholm og Tage Andersen.
Best. supp.: Anders Errboe og Jørn Møller Andersen
Revisorsupp.: Ivan Dybvad
Mårslet Sogns lokalhistoriske Forening står som udgiver af 33 lokalhistoriske skrifter der kan købes på Egnsarkivet for 20-30 kr.
Derudover har foreningen i 2014 udgivet bogen: 'Mårslet... her hvor vi bor' - en bog på mere end 300 sider med et stort udvalg af Hans Møllers historier.
Indholdet giver en enestående chance for at lære områdets historie at kende. Se oversigt
Foreningen har udgivet en folder om foreningens formål og virke. Læs folderen
Folderen kan også fåes på Egnsarkivet, i Sognehuset og ved henvendelse til Anne Marie Dalsgaard Mikkelsen.
Tidligere generalforsamlinger, bestyrelser, medlemstal og foreningens 4 æresmedlemmer.