LYDOPTAGELSER - nu 32 optagelser 'hørbare'. (Dato: 3. januar 2015)
Mere end 50 kassettebånd, bl.a. med optagelser af samtaler med Mårslet-borgere, er opbevaret på Mårslet Egnsarkiv.
Lydoptagelser - - Oversigt over kassettebånd
'Se' hvad du kan høre - tryk på 'Lydoptagelser'
Overspilning og redigering af optagelserne: Carl Gerhard Crone.
I Egnsarkivets gemmer ligger mere end 50 kasettebånd bl.a. med interview's af gamle Mårslet borgere, mange er desværre nu døde. Optagelserne er fra perioden 1987 til 1996 - en enkelt i 2013.

De fleste Interview's er foretaget af Ingerlise Wendland, Poul Nørlem og Per Enevoldsen, mange af dem for at blive bragt i MårsletBladet. og senere gengivet i tre hæfter i serien: 'MÅRSLET... Her hvor vi bor.' udgivet af Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening. Hæfterne har titlen: 'En Mårsletter - Mårslet borgere og tilflyttere' I,II & III
Et af båndene indeholder et radiofordrag bragt i 'Radio Testrup' 1991, med Poul Nørlem. medstifter af Lokalhistorisk Forening i 1984 og mangeårig formand for foreningen.
På et andet bånd er en radioudsendelse i serien: 'Mit sted og min egn' med Johanne Nielsen, lærerinde ved Mårslet skole i mere end 38 år. Optagelsen fra hendes bopæl i Ribe efter hun var blevet pensioneret.
Ansatte på Vilhelmsborg
'Livet på Vilhelmsborg' Tidligere ansatte på godset. 1980.
Carl Gerhard Crone:
Samtale med Karen Kleis Pedersen . Apr. 20013.
Carsten Bieler:
DAGEN digte af Grethe Risbjerg Thomsen 1987
Hans Møller:
Rasmus Pedersen Thestrup. Foredrag holdt den 25/2 1988
Ingerlise Wendland:
Anna Laursen, pedel ved Mårslet Skole. 11/12 1991
Frederikke Vestergaard, Fiskerhuset ved Moesgård St. 30/1 1992
Ingerlise Wendland. Foredrag i MSLF den 25/2 1992
Viggo og Grethe Riis. Testrup Købmandshandel. 4/3 1992.
Viggo Kr. Skov. Født 1907 på Kristinekær. 20/7 1992.
Carlo Madsen - pedel ved Mårslet Skole 26/4 1994
Jens Jakobsen - Vejmand 11/8 1994
Lars Dybvad - Malermester 30/9 1994
Anders Errboe 24/10 1994
Peter Olsen 1/3 1995
Elinor Olsen,'Dagplejemor i Mårslet'. 15/5 1995.
Astrid Rasmussen,'Den gamle smed i Langballe'. 20/9 1995.
Edvard Borgbjerg. 'Obstrupgaard' 24/8 1995
Asta Andersen. 'Stikkelsbærhuset' 23/2 1996
'Smed Tage. 26/7 1996
Peter Overgaard Nielsen. 'Tandervej 46' 15/8 1996
Johanne Kathrine Nielsen:
Mit sted og min egn 1991
Johanne M. Willer:
'Feriebarn på Moesgård'. 31/1 1974 om livet på Moesgaard 1899-1910.
Mårslet Naturjazz:
'Der er musik i Mazda' 1988.
'Naturjazz fra Mazda!' 1992.
Per Enevoldsen:
Samtale med Jenny og Andreas Philipsen 1987.
Poul Nørlem:
Radioforedrag fra 'Radio Testrup' bragt den 1/4 1991.
Niels Peter Andersen tidligere Testrup Nedergård 18/9 1992.
Nørlem og Heinrich Holm. Samtale med Carla Jensen. 1993
De to 'Hørretdrenge' brødrene Søren og Ejner Gertsen 27/3 1996. Svend Aage Fisker-Sørensen:
Samtale med Anders Lindgaard september 1983.
Samtale med sognepræst Martin Kontni den 8/4 1989.
TMG:
Sang og musik fra TMG's 125 års jubilæum 1993.
Poul Nørlem, medstifter af Mårslet Sogns lokalhistoriske forening i 1984 og formand for foreningen frem til 1999.
Udnævnt til foreningens første æresmedlem i 2001. Han var i mange år lærer på Mårslet Skole og hans store interesse var historie med hovedvægten på lokalhistorien. (1923-2002)
Ingerlise Wendland, kasserer i Mårslet Sogns Lokalhistoriske forening siden 1986. Hun var tidligere kommuneassistent ved Mårslet kommune. Blev i 1962 valgt som den første kvindelige medlem af Mårslet Sogneråd.
Hans Møller, lokalhistoriker. I skrift og tale har Hans Møller gennem en årrække fortalt om egnens bevaringsværdige forhistorie, der også rækker ind i nutiden
Per Enevoldsen, leder af Mårslet Egnsarkiv siden 1984.