Mårslet Egnsarkiv - Avisudklip og billeder fra arkivets start.
1999-1

Mårslet Egnsarkiv. 1999.
På billedet ses fra venstre: Nu afdøde gdr. Edvard Borgbjerg, musiker Anders Errboe og Ingerlise Wendland.
Alle 3 medlemmer af Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening, der er støtteforening for Mårslet Egnsarkiv.
Bestyrelsesmedlemmerne siddder bl. a. 'vagt' når arkivet normalt har åbent den anden og fjerde onsdag i hver måned,
fra kl. 16:00 til 17:30.
1975-02-05
1975-12-21
1977-08-28
1978-05-16
1980-01-23
1983-01-23
1983-01-31
1983-07-01
1983-08-06
1983-08-12
1983-08-23
1983-10-01 ?
1984-06-04
1989-05-12
1999-1.
2009-11-14