MÅRSLET... her hvor vi bor : (Dato: 26. oktober 2011)
Mårslet Sogns lokalhistoriske Forening står som udgiver af følgende 33 lokalhistoriske skrifter der kan købes på Egnsarkivet for 20-30 kr.
Indholdet giver en enestående chance for at lære områdets historie at kende. Stoffet i skrifterne skyldes Hans Rimmen Møller, Ingerlise Wendland, Svend-Aage Fisker-Sørensen, Anders Errboe og Anne Marie Dalsgaard. Illustrationer af Kaj Christensen.
Her vil efterhånden kunne ses scannede kopier af hæfter. Historierne vil blive opdelt i afsnit, hvis muligt.
Se oversigt over alle hæfterne
Bent Kirkeby har OCR-scannet hæfterne og har overført papir-tekst til en digital tekst - SE hæfterne digitalt
14 statshusmandsbrug udstykket 1921 fra Vilhelmsborg (32-2008)
Historien om de 14 statshusmandsbrug udstykket fra Vilhelmsborg
32-2008
Fortællinger fra Langballe By og Bakke
STEFFEN JACOBSEN - Langballe efter udskiftningen. Fæstebonde. Nye dyrkningsmetoder. Frikøb og opdeling. Aftægtsmand og begravelsen.
NIELS MIKKELSEN - Barndom og ungdom. Selvejergårdmand. Sognefoged og sognerådsmedlem. Krigen 1864. Anerkendelser. Familiefar.
NÅR STENENE FORTÆLLER - Nyttige sten. Sten til Christiansborg. Mindesten
LANGBALLES KØER - Netværk i landbruget. Beder Andelsmejeri. Kvægavlsforening. Kontrolforening. Kreaturforsikring. De sidste malkekøer.
FAMILIEN FREDERIKSENS FORRETNINGER - Smedje. Vognmænd. Hans' skoletid. En arbejdsdag. Ungdom. Brødrene Frederiksen. Gartneri.
MAGNUS ANDERSEN - Sømand og handelsmand. Tre huse. Kunstner.
31-2008. Af Anne Marie Dalsgaard Mikkelsen.
Steffen Jacobsen.
Min ven købmand Siig - og flere fortællinger fra Mårslet sogn
Anders Errboes minder om købmand Siig - To malerier-èt hus - Sidste dag på posthuset - Mejeriet Kildevangs ophør - Med kærlig hilsen: 5 små breve - Kilden i Vilhelmsborg - Om Nymarksvejs manglende husnumre - Gårdnavnet Sofienberg - En Mårslet bondes optegnelser år 1888 - Høkerhandel i Mårslet.
30-2007. Af Anders Errboe og Hans Møller.
Anders Errboes minder om købmand Siig.
To malerier - et hus - Sidste dag på posthuset.
Mejeriet Kildevangs ophør.
Med kærlig hilsen: 5 små breve. Kilden i Vilhelmborgskoven.
Om Nymarkvejs manglende husnumre - Gårdnavnet Sofienbjerg -
En Mårslet bondes optegnelser år 1888 - Høkerhandel i Mårslet.
Vilhelmsborgsmedens børn - datteren Marie og sønnen Anders (29-2007)
Læs om de to søskendes spændende og noget anderledes liv, end det bliver de fleste forundt at opleve. Maries barndoms- og ungdomsminder fra Vilhelmsborg, og - ikke mindst - interviewet med Anders: "Ingen arme - ingen hindring".
29-2007
En Mårsletter III - Mårslet borgere og tilflyttere
Læs om pigen fra Stikkelsesbærhuset Asta Andersen, gårdejeren fra Testrup Søren Rasmussen, købmandskonen fra Testrup Grethe Riis, brødrene fra Hørret Søren og Ejner Gertsen og pigen fra benzintanken Inger Larsen.
28-2000. Af Ingerlise Wendland.
Pigen fra Stikkelsesbærhuset Asta Andersen.
Gårdejeren fra Testrup Søren Rasmussen.
Købmandskonen fra Testrup Grethe Riis.
brødrene fra Hørret Søren og Ejner Gertsen.
Pigen fra benzintanken Inger Larsen.
En Mårsletter II - Mårslet borgere og tilflyttere
Læs om kommuneassistenten Ingerlise Wendland, gårdejeren Edvard Borgbjerg, centerlederen Annalisa Enghild, sognerådsmedlemmet Peter Olsen, gartnerkonen Rosa Rosendal og musikeren Anders Errboe.
27-1999. Af Ingerlise Wendland.
Kommuneassistenten Ingerlise Wendland.
Gårdejeren Edvard Borgbjerg.
Sognerådsmedlemmet Peter Olsen.
Centerlederen Annalisa Enghild.
Gartnerkonen Rosa Rosendal. Musikeren Anders Errboe.
En Mårsletter I - Mårslet borgere og tilflyttere
Læs om andenlæreren Poul Nørlem, pedellen Carlo Madsen, vejmanden Jens Jakobsen, damefrisøren Elsa Madsen, skrædderen Ove Hedegaard, butiksindehaveren Ester Justesen og maleren Lars Dybvad.
26-1999. Af Ingerlise Wendland.
Andenlæreren Poul Nørlem. Pedellen Carlo Madsen.
Vejmanden Jens Jakobsen. Damefrisøren Elsa Madsen.
Skrædderen Ove Hedegaard.
Butiksindehaveren Ester Justesen. Maleren Lars Dybvad.
Landsbyen Hørret og dens overgang fra bondesamfund til bysamfund i 1900-tallet
Om den gamle landsby Hørret og dens overgang fra bondesamfund til bysamfund fra midten af 1900-tallet. Giver samtidig en beskrivelse af ejerforholdene for Hørrets nuværende 11 gårde og 24 huse.
25-2000. Af Hans Møller.
Fra bondesamfund til bysamfund.
Ejerforholdene for Hørrets 11 gårde og 24 huse år 2000. Navneliste.
Langballekapellet - sagn og virkelighed om det gamle kapel
Kapelbækken har sit udspring ved højdedraget Visbjerg, løber syd om Hørret skov og forener sig med Giber å. Kapelbækken har sit navn efter et middelalderligt kapel, der lå ved bækken i Langballe. Kapellet er beskrevet ud fra den udgravning, der blev foretaget på stedet i 1941.
24-1999. Af Hans Møller.
Langballekapellet - Sagn og virkelighed om det gamle kapel
Hvad tavse stene kan fortælle
En historisk beretning bag 35 gravsten på Mårslet kirkegård er en interessant guide at have med på en tur på kirkegården, hvor gravstenene kan fortælle lokalhistorie.
23-1999. Af Hans Møller.
Halda-stenen - storbondestenen - Møller gravstenen - Schrøder familiegravstedet
Præstefamilien BRANDT - Familien NØRREGAARD - Christoffer Baagø Teglværksfamilien SKOVGAARD - Jørgen Andersen Bo - Marianne Jensen - 'Mine'
Rasmus Pedersen Thestrup - bondedrengen fra Testrup
Her fortælles om Epitafiet, der i 1641 blev ophængt på nordvæggen i Mårslet kirke - og heftet er samtidig en beretning om Testrupdrengen Rasmus Pedersen Thestrups liv og færden i 1600-tallet fra hans barndom i Testrup til hans tid som storkøbmand i Århus.
22-1999. Af Hans Møller.
Rasmus Pedersen Thestrup - bondedrengen fra Testrup
Fredericus Quartus - Kirkeskibet i Mårslet kirke
I 1987 skænkede 3 søskende i sognet et kirkeskib til Mårslet kirke. Heftet fortæller om linieskibet "Fredericus Quartus"` historiske baggrund og om havets betydning for Mårslet sogn.
21-1999. Af Hans Møller.
Fredericus Quartus - Kirkeskibet i Mårslet kirke.
Historien om de 7 klokker i Mårslet kirke
En spændende beretning om de 7 klokker, der har været i kirken før klokkekonfiskationerne i 1528 og 1601. Heftet fortæller historien bag kirkens nuværende kirkeklokke fra 1594 og om, hvordan klokkerne har været brugt og bruges i dag.
20-2001. Af Hans Møller.
Historien om de 7 klokker i Mårslet kirke .
Romanske kalkmalerier i Mårslet kirke
"Århundredets kalkmalerifund" - således blev Mårslet kirkes romanske kalkmalerier vurderet ved maleriernes fremdragning og restaurering i 1985. I heftet findes en grundig gennemgang med rig illustration af de nu synlige kalkmalerier. Heftet er uundværligt, hvis man vil forstå kalkmaleriernes betydning.
19-1999. Af Hans Møller.
Romanske kalkmalerier i Mårslet Kirke.
Præster og degne i Mårslet fra o. 1600 - 2001
En fortegnelse over kirkens 17 kendte præster og 9 degne. Heftet indeholder en stamtavle for 3 af præsterne og omtale af de 7 præstebegravelser på kirkegården. Der gengives en prædiken og en begravelsestale foruden historier, der knytter sig til kirkens første præster.
18-2001. Af Hans Møller.
Præster i Mårslet fra o. 1600 - 2001
Degne i Mårslet o. 1660 - 1814
Menighedsrådene i Mårslet gennem 100 år 1903 - 2003.
Menighedsrådenes arbejde gennem 100 år - De 24 menighedsråd - Navnelister over de 92 personer, der har siddet i de i alt 24 menighedsråd - Hvad er der sket i de 100 år.
17-2003. Af Hans Møller.
Menighedsrådene i Mårslet gennem 100 år 1903-2003.
27 lokalhistoriske artikler fra Mårslet kirke og præstegård
Heftet giver med sin beskrivelse af kirkebygningen og kirkens historiske inventar en god indføring til Mårslet kirkes historie. Der findes i heftet også beretninger om nogle af Mårslet kirkes tidligere præster
16-1999. Af Hans Møller.
27 lokalhistoriske artikler fra Mårslet kirke og præstegård.
23 lokalhistoriske artikler fra Mårslet sogn
Heftet indeholder beretninger om herregården Vilhelmsborg fra dens 800-årige historie. De enkelte artikler giver tilsammen et godt indtryk af livet omkring herregården.
15-1993. Af Hans Møller.
23 lokalhistoriske artikler fra Mårslet sogn
Gyldenkroneslægtens gravkapel og familiegravsted ved Malling kirke (14- )
Beskrivelse af Vilhelmsborgs gravkapel og familiegravsted med omtale af de 33 gravsatte Gyldenkrone-familiemedlemmer 1683 - 1985
14
Marselisslægtens tilknytning til Århus og til Mårslet
Gabriel Marselis` eventyrlige liv og virke - Constantin Marselis og Marselisborg - Vilhelms Gyldenkrone og Vilhelmsborg - Marselisnavnet
13-2002. Af Hans Møller.
Marselisslægten og dens tilknytning til Århus og til Mårslet.
Mårslet Sogneråd og de slesvigske krige 1848-50 og 1864 Med sognerådets møder som ledetråd berettes der om krigshandlingerne i krigene 1848-50 og 1864 og om de konsekvenser, krigene havde for sognets beboere. 12-1999. Af Hans Møller.
Mårslet Sogneråd og de slesvigske krige 1848-50 og 1864
Episoder i Mårslet sogn fra besættelsesårene 1940 - 45
Indkvartering af tyske soldater i Mårslet, Hørret og Langballe - Beslaglæggelse af Vilhelmsborgs ladebygninger - Testrup Højskole som flygtningelejr i besættelsens sidste dage og de civile tyske flygtninges liv og skæbne i sognet.
11-1994. Af Hans Møller.
Episoder i Mårslet sogn fra besættelsesårene 1940 - 45.
Telefonen og dens historie i byens liv
Før 1911 havde intet hjem i Mårslet egen telefon. Læs beretningen om da Mårslet fik sin egen telefoncentral og om centralbestyrerens daglige arbejde frem til 1960, da Mårslet Central blev nedlagt.
10-1999. Af Hans Møller.
Telefonen og dens historie i byens liv.
Mårslet som jeg så det - 37 tegninger
37 tegninger fra Mårslet sogn udført af Kaj Christensen og forsynet med tekster til de enkelte billeder.
9-2006. Tegninger af Kaj Christensen og tekst af Hans Møller.
Mårslet som jeg så det.
Barn i Mårslet i 1930`erne
Tage Hansen fortæller i sine barndomserindringer om opvæksten i byens fattighus og om tilværelsen i bondesamfundets Mårslet
8-2004. Af Hans Møller.
Barn i Mårslet i 1930'erne.
Mit liv som husmand på `Kobberstedet` (7-2005)
Landmand Rasmus Jensen fortæller om sine 40 år som ejer af husmandsbruget `Kobberstedet`.
7-2005
Mårslets overgang fra bondesamfund til bysamfund - og om dagens og årets gang på Obstrupgård (6-2003)
Om Mårslets gamle huse og gårde - og Edvard Borgbjergs levende fortælling om livet og arbejdet på gården `Obstrupgård` i midten af 1900-tallet.
6-2003
Fiskerkonen Frederikke og andre fortællinger fra Mårslet sogn
Fiskerhuset ved Moesgård strand - Fiskerkonen Frederikke Vestergaard - Heimdal-skolens vogter - Karen Maries sparekassebog - Erindring om Mille - Sognefogeder i Mårslet - Ung pige i Huset - Baronessens alterdug - Fredsglæde - Testrup Skytteforening - Det friske morgenbrød - Mikkel Mols
5-2006. Af Hans Møller og Ingerlise Wendland.
Fiskerhuset ved Moesgård strand - Fiskerkonen Frederikke.
Heimdal, skolens vogter - Erindring om Mille.
Karen Maries sparekassebog.
Sognefogeder i Mårslet. Ung pige i huset.
Baronessens alterdug - Fredsglæde - Testrup Skytteforening - Det friske morgenbrød kom med toget - Mikkel Mols.
Større og mindre beretninger fra det gamle Mårslet
Testrup Friskole - Thomas Jermiin - De Gamles Hjem - Epidemikirkegården - To kastanietræer - Teglværket i Testrup - Afholdshotellet
4-1992. Af Hans Møller.
Testrup Friskole. Thomas Jermiin. De Gamles Hjem.
Epidemikirkegården - To kastanietræer.
Teglværket i Testrup. Afholdshotellet.
15 fortællinger fra Mårslet
Mårslet kirkens vindfløj - Præstegårdens historie - Den forsvundne præsteport - Sådan gik det med præstegårdsjorden - Kapellet foran kirken - Udnyttelsen af vandkraften i Giber å - H. C. Andersen på Vilhelmsborg - Den døde baron på `Stenege`- Om Moesgårds redning - Polakhusene - Milepæl på afveje - Marie på Langballegården - Om Langballegården og Janus la Cour - Børnehaven `Borreparken`- Obstrupvej 6 - et hus med liv i
3-2001. Af Hans Møller.
Mårslet kirkens vindfløj.
Præstegårdens historie - Den forsvundne præsteport - Sådan gik det med præstegårdsjorden - Kapellet foran kirken.
Udnyttelsen af vandkraften i Giber åen.
H.C.Andersen på Vilhelmsborg.
'Den døde baron' på Stenege - Baronen der reddede Moesgård.
Polakhusene - Milepæl på afveje.
Marie på Langballegården - Janus la Cour på Vilhelmsborg.
Børnehaven 'Borreparken' - Obstrupvej 6 - et hus med liv i.
24 lokalhistoriske artikler fra Mårslet sogn
Fra bondesamfund til bysamfund - `Livet på Møllegården` - Historien om to huse - Frysehuset på Tandervej - En banes udvikling - To gamle vejvisersten - Mindestenene ved Ellemosevej - Et bryllup i Mårslet kirke - Om livet i den gamle præstegård - At betale sin skat med glæde - Janus la Cour på Vilhelmsborg - Rosendals cigaræske - Herregårdsliv 1911-31 - En tur til Moesgård i 1813 - Sagn fra Moesgård - Russi Kabussi - Helligkilden ved Ravnholt - Navnet Frøkær - Om den gamle smedje i Testrup - Graffiti - Genforeningsstenen - En usædvanlig brandmand - Metamorfose - Testrup Købmandshandel
2-2000. Af Hans Møller.
Fra bondesamfund til bysamfund. Livet på Møllegården.
To huse på Hørretvej - Frysehuset på Tandervej. En banes udvikling - To gamle vejvisersten - Mindestenen ved Ellemosevej.
Et bryllup i Mårslet kirke.
Livet i den gamle præstegård - At betale sin skat med glæde - Janus la Cour på Vilhelmsborg - Rosendals cigarkasse.
Herregårdsliv 1911-31 - En tur til Moesgård i 1813 - Sagn fra Moesgård - Russi Kabussi.
Helligkilden ved Ravnholt - Navnet Frøkær - Om den gamle smedje i Testrup - Graffiti - Genforeningsstenen - En usædvanlig brandmand - Metamorfose. Testrup Købmandshandel.
23 lokalhistoriske artikler fra Mårslet sogn
Om fortidsminderne i Hørret skoven - Jelshøj - Jelshøj-Trolden - Bopladsfund på golfbanen ved Moesgård - Mårslet år 1790 - Kommunalbestyrelsen - Enkens ko - Konfirmandtøj - Anne og sognerådet - En gammel landevej - En vejstrid - En stråtækt skole - To skoler - Langballe Sole i år 1900 - Det forsvundne hus - Mårslet Børnehjem - Testrup Højskole - Tårnet i Testrup - Christoffer Bågø - To fremmede fugle - Den brændevin - Odderbanens start.
1-1992. Af Hans Møller.
Fortidsminderne i Hørret Skov - Jelshøj - Jelshøj-Trolden - Bopladsfund Mårslet år 1790 - En gammel landevej - En vejstrid Mårslet sogneråd. At høre til sognets fattige i 1800-tallet
En stråtækt skole og dens afløser - Skolen i Langballe år 1900.
Det forsvundne hus ved kirkegårdsdiget - Mårslet Børnehjem.
Testrup Højskole - Tårnet i Testrup - Christoffer Bågø - To fremmede fugle. Den brændevin - Odderbanens start.