NUTIDIG LOKALHISTORIE
26. marts 2014. Billeder og tekst hentet på Mårslet Webben.
Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening
Generalforsamlingen i Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening blev afholdt i Sognehuset onsdag d. 26. marts.
Hugo Kristensen blev valgt som dirigent, hvorefter formanden Anne Marie Dalsgaard Mikkelsen orienterede om det forgangne års aktiviteter.
Det blev vedtaget, at at foreningen køber en symbolsk mursten med navn (2.400 kr.) til det planlagte multihus.
Regnskabet blev gennemgået ved kassereren Ingelise Wendland og godkendt.
Der var genvalg til bestyrelsesposterne, dog træder Jørgen Kraglund ud, og ind blev i stedet valgt Leo Jelling, Testrup.
Det er i år 30 år siden foreningen blev stiftet, så der blev i dagens anledning suppleret med lagkage til kaffen.
Herefter blev ordet givet til forstander Jørgen Carlsen, Testrup Højskole, der i et interessant foredrag fortalte baggrundshistorien om højskolens tilblivelse fra 1866 og frem til i dag.
Der var efterfølgende spørgsmål fra de omkring 45 fremmødte medlemmer bl.a. om højskolens politik, om tiden som sygeplejerskehøjskole og forholdene under besættelsen.
foto: ©Jørgen Lauritsen