NUTIDIG LOKALHISTORIE
30. juni 2014. Billeder og tekst hentet på Mårslet Webben.
Spildevandsseparering.
Så er Tandervej lukket p.g.a. separering af spildevand i den ældre del af byen.
foto: ©Niels Jesper Anderen