NUTIDIG LOKALHISTORIE
10. august 2015
Hanne davidsen forlader mårslet
"Skal det være, så skal det være nu!", siger Hanne Davidsen, der efter 22 år som sognepræst i Mårslet har valgt at søge nye udfordringer, og da en stilling i Rudkøbing-Simmerbølle pastorat på Langeland var ledig, søgte hun den. "Jeg havde troet, at alderen ville være mig imod, men det var ingenlunde tilfældet, så jeg fik stillingen, og nu er Ole og jeg flyttet ind i Rudkøbing Præstegård, der er fra 1761, midt i byen"
Hanne Davidsen blev indsat som sognepræst af provst Trille Brink Westergaard, der ved den efterfølgende reception på hotel Skandinavien causerede over Gustav Wieds "Livsens Ondskab" og fremhævede de mangfoldige typer i den langelandske befolkning. Menighedsrådets formand, Vibeke Westphal, der ikke var i tvivl om, at der var truffet den rigtige beslutning, ønskede på menighedsrådets vegne tillykke og glædede sig til et godt og frugtbart samarbejde.
Hanne Davidsen selv så optimistisk på fremtiden med disse ord: "Solen skinnede, da vi første gang var her. Solen skinnede, da jeg var til samtale. Solen skinnede den dag, jeg var til prøveprædiken, og idag stråler solen fra en skyfri himmel".
Hanne Davidsen er ikke alenepræst, som kollega har hun sognepræst Lene Kjær Andersen, Strynø.
Med de mange samlende aktiviteter som Hanne Davidsen, der 61 år, har stået for her i Mårslet, og det gælder ikke mindst kirkespillene, bliver det en stor udfordring for hendes efterfølger!
Billederne er fra indsættelsen og den efterfølgende reception i Rudkøbing, søndag den 9. august 2015.
foto: ©Susanne og Jørgen Lauritsen