NUTIDIG LOKALHISTORIE
7. oktober 2016
Nye vandtanke
07/10 2016
Vandværket fik fredag morgen leveret to nye vandtanke, der hver kan rumme 150 kubikmeter. Det vil sige i alt 300.000 liter.
De ni tons tunge tanke var i løbet af natten blevet kørt til Mårslet fra en fabrik i Kolding. Med millimeters præcision er de nu placeret på de dertil støbte fundamenter i vandværkets nye bygning overfor tennisbanerne på Gl. Bedervej.
Senere på måneden får vandværket leveret nye filtre. Når alt det nye udstyr bliver taget i brug efter nytår, vil Mårslet Vandværk have topmoderne udstyr til at forsyne de 2100 tilknyttede husstande og virksomheder med rent vand. Det er i øvrigt også de 2100 forbrugere, der ejer vandværket.
Udbygningen og moderniseringen betales med vandværkets opsparede midler, så det har ikke været nødvendigt at optage lån.
/Per Henrik Hansen
foto: ©Per Henrik Hansen