Testrup Højskole. Grundlagt 1866.
Oversigt Holdbilleder. Enkelt personer.
Testrup Højskole
er en dansk grundtvigsk folkehøjskole grundlagt i 1866 af højskolemanden Jens Nørregård (1838-1913).
Sammen med en række engagerede medarbejdere (Christoffer Bågø m.fl.) gjorde han Testrup Højskole til en succesfuld skole.
I 1913 overtog forstander Kristian Taarup ledelsen af skolen.
I 1927 blev skolen købt af Dansk Sygeplejeråd og drevet som sygeplejehøjskole i de næste 40 år - i de første 20 år under ledelse af forstanderinde Maren Grosen og de sidste 20 med Ingrid Kaae som leder. Skolen var den første og også mest kendte af en række sygeplejehøjskoler rundt omkring i landet.
Da sygeplejerskeuddannelsen blev omlagt, vendte skolen tilbage til sin oprindelige skikkelse som en almen folkehøjskole i den grundtvigske tradition.
Skolen er i dag en af de toneangivende grundtvigske højskoler. Siden 1986 har Jørgen Carlsen været forstander. Skolen har et forårs- og et efterårskursus på 16-20 uger. På disse kurser tilbydes fem liniefag: Musik, teater, filosofi, kunst og skrivelinien.
Ud over de lange kurser tilbyder skolen en række korte kurser, primært om sommeren. (Kilde: Wikipedia)
Testrup Højskole
(12. februar 2014)
Egnsarkivet har en del arkivalier, herunder en del gamle billeder, fra Testrup Højskole gennem tiden.
Her på siderne vil en del af dette materiale blive gjort tilgængelig.
På egnsarkivet opbevares 'Holdbilleder', primært fra perioden hvor der var sygeplejeskole (1927-1973), men også fra tiden før 1927 hvor der var traditionel højskole.
Ialt 83 billeder med navngivne elever og herudover 12 stk. gruppebilleder.
Billederne er scannet og kan ses her på arkivets hjemmesider.
De 83 billeder omfatter godt 9000 personnavne, primært elever og lærere men også lærernes børn.
Klik på linket 'oversigt' for at se en billedfortegnelse.
Hvis du ønsker oplysningerne om en navngiven person du mener har gået på skolen men ikke er omfattet af de tilgængelige billeder - så sendt en e-mail til : maarsletarkiv@gmail.com
Elevbilleder fra 1991 og senere vil kunne ses i 'Testrup Højskoles Elevforening's årsskrifter' - der opbevares på Egnsarkivet.
På sigt vil det være ønskværdigt - men et større stykke arbejde -
at få personerne gjort 'søgbare'.
Indtil da, må man se på hvert enkelt billede hvis man søger oplysninger om en person der har gået på højskolen.
Hvis nogen har billeder af hold der ikke er opført i oversigten er egnsarkivet interesseret i at låne disse. SE 'Oversigt'