Storhøjs historie fortalt af Carl Gerhard de Lichtenberg Crone.
Storhøj - en forstad til Mårslet. Planen søges stoppet Det blæser på Storhøj! Interesseklubber Luftfoto
Storhøj - en forstad til Mårslet.
De fleste samfund, vi kender, er som regel opbygget som ved knopskydning på et allerede eksisterende samfund.
Storhøj er en undtagelse. Bortset fra den del af området, Æblehegnet, der var en æbleplantage, opstod Storhøj af den bare pløjejord uden sammenhæng med eksisterende bebyg-gelser og stort set uden ydre faciliteter end en bus, der nu og da passerede.

Egentlig begyndte det med den omtalte æbleplantage beliggende 8 km. syd for Århus på Hørretvej mellem Oddervej og Hørret.
De to arkitekter Rønde Andersen og Jørgen Jensen havde af gartner Johannes Pedersen fået lov til at købe et stykke af hans æbleplantage, i hvilken de så muligheden for at opføre en serie parcelhuse.

Men den helt store aktivitet i området, matrikel nummer 1k af Hørret By, skete, da ejendomsmægler Egon Hansen kom forbi. Marken, der på den vestlige side af Hørretvej skrånede smukt mod syd, har uden tvivl gjort indtryk på Egon Hansen, for han tog i 1962 kontakt med Mårslet Sogneråd, for hvilket han forelagde sine planer.
Planerne gik ud på at lave en udstykning, der stort set svarer til det nuværende Storhøj – plus en forlængelse helt til Hørrets by-grænse.
Sognerådet var ikke meget for at give tilladelsen, idet man sagde, ar på den ene side var der intet til hinder for en udstykning, men på den anden side, så… Imidlertid var Egon Hansen en handlingens mand.
Han gjorde kort proces, og meget snart havde han igangsat en byggemodning, der med landmålerpæle og diverse andre redskaber markerede, at her skulle der ikke længere dyrkes landbrugsprodukter.

Storhøj. Tegnet af Kaj Christensen - da der var vindmøller!